Văn hóa - Du lịch
50x50
Doanh nghiệp tư nhân Yên Khải Trấn Yên

Kiến nghị về việc: Tổ chức hội Chọi trâu

Nội dung kiến nghị: Doanh nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức hội Chọi trâu tại một số địa phương. Nhưng hiện nay có chủ trương vận động doanh nghiệp cùng nhân dân không tổ chức các lễ hội này. Doanh nghiệp đã đầu tư nhiều vào việc...