Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
DNTN Đoàn Lộc

Kiến nghị về việc: Đề nghị trả đất cho doanh nghiệp

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân tại Sơn La, chúng tôi cần sự giúp đỡ của Chính phủ về việc thành phố Sơn La thu hồi đất kinh doanh của doanh nghiệp hứa 3 tháng sẽ trả, nhưng đến nay 5 năm vẫn không trả đất cho doanh nghiệp...
50x50
Nguyễn Hoàng Quân, Doanh nghiệp tư nhân Quân Thủy Bảo Lộc

Kiến nghị về việc: Lập hồ sơ xin khai thác khoáng sản

Nội dung kiến nghị: Hiện tại, trong diện tích đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng đất của chúng tôi với diện tích 02 ha thuộc tại thị trấn Đạ M’Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng có loại khoáng sản là thạch anh vô định hình (không kết thành tinh thể), loại đá...
50x50
Nguyễn Đức Luân, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc Hưng Lộc

Kiến nghị về việc: Phân cấp doanh nghiệp và gian lận trong hồ sơ dự thầu

Nội dung kiến nghị: Kính gửi cơ quan chức năng 1. Công ty chúng tôi đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Theo báo cáo tài chính của các năm gần nhất thì tổng nguồn vốn (Xác định bằng tổng tài trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) >20 tỷ đồng....
50x50
Trần Văn Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Kiến nghị về việc: Về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung kiến nghị: Theo Luật Bảo vệ môi trường: Điều 18 quy định đối tượng phải đánh giá tác động môi trường. và Điều 19 việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án do chủ dự án thực hiện và Điều 25 quy định,...
50x50
Nguyễn Đức Thọ, Doanh nghiệp tư nhân Phi Hùng

Kiến nghị về việc: Về việc thuê đất

Nội dung kiến nghị: Kính gửi : Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đầu thư tôi xin chúc ngài Thủ tướng và gia đình sức khỏe, hạnh phúc,tiếp tục chèo lái con thuyền kinh tế Việt Nam ngày càng ổn định và thịnh vượng. Kính thưa ngài. Doanh nghiệp tư Nhân Phi Hùng được...