Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
50x50
Công ty TNHH Nam Thắng

Kiến nghị về việc: Ký hợp đồng BHYT

Nội dung kiến nghị: Chúng tôi là doanh nghiệp muốn làm xã hội hóa y tế theo chủ trương của Chính phủ nhưng khi hỏi BHXH tỉnh Đồng Nai thì trả lời là tối đa là 30 ngày và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhưng khi hỏi các doanh nghiệp...
50x50
Phạm Thị Thu Hằng, Công ty TNHH KPF Việt Nam

Kiến nghị về việc: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thế nào là hợp lý?

Nội dung kiến nghị: Hiện nay Công ty chúng tôi đang gặp phải vướng mắc khi duyệt chế độ ốm đau cho người lao động như sau: 1. Doanh nghiệp không có thông tin về việc bác sĩ nào được ký giấy nghỉ hưởng BHXH. 2. Doanh nghiệp cũng không thể phân biệt được...
50x50
Lê Tố Quyên, Công ty TNHH MTV TM và DL Hồng Ngọc Hải Đăng Phú Quốc

Kiến nghị về việc: Truy thu tiền BHXH

Nội dung kiến nghị: Tôi có Công ty TNHH MTV TM và DL Hồng Ngọc Hải Đăng Phú Quốc tại Phú Quốc, kinh doanh khách sạn từ năm 2014 đến nay. Tôi đóng BHXH đầy đủ cho nhân viên. Tuy nhiên, từ tháng 3/2017, tôi được BHXH Phú Quốc thông báo có sai sót...
50x50
Công ty TNHH TMDV Cánh Đồng Xanh

Kiến nghị về việc: Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng BHXH cho nhân viên?

Nội dung kiến nghị: Công ty chúng tôi vì một số lý do nên dự định sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh từ 6 tháng đến 1 năm, tôi muốn hỏi cần phải làm những thủ tục gì, và trong thời gian tạm dừng hoạt động công ty có phải đóng BHXH cho...
50x50
Công ty TNHH Tôn Phan

Kiến nghị về việc: Chính sách BHXH đối với DN khởi nghiệp

Nội dung kiến nghị: Tôi đã khởi nghiệp 5 năm trong ngành thực phẩm, gặp nhiều khó khăn, đã thất bại 3 năm, gây dựng lại từ đầu trong 2 năm gần đây. Ban đầu khởi nghiệp do tôi không được trợ giúp về thông tin, đã đăng ký đóng BHXH cho tất cả...
50x50
Cty TNHH TMDV và Vận Tải Minh Đức

Kiến nghị về việc: Phòng Khám đa khoa có tiếp tục khám chữa bệnh BHYT?

Nội dung kiến nghị: Hiện tại doanh nghiệp tôi đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng tham khảo ở các Sở Y tế và BHXH Bắc Giang thì thông tin không giống nhau và rất vênh nhau, bên bảo dừng bên bảo vẫn tiếp tục. Vậy xin Chính phủ hoặc...