Công ty TNHH MTV Thành Tâm Cờ Đỏ

Kiến nghị về việc: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp

50x50
Nội dung kiến nghị:

Qua báo cáo của Sở kế hoạch  và Đầu tư Cần thơ đến UBND TP Cần thơ cho thấy: 1. Cần Thơ có sự chây ỳ trong việc thực hiện Nghị định 210 của Chính phủ, thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2014 -2017 (4 năm) nhưng chỉ là trên giấy chưa hỗ trợ doanh nghiệp nào hết, thực hiện không đúng trình tự và vi phạm Thông tư 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định ,xét duyệt hồ sơ khi doanh nghiệp nộp. 2. Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng có phần chậm trễ, ngâm hồ sơ, chậm xử lý các tờ trình về thẩm định vốn ngân sách của UBND các tỉnh gửi lên, chẳng hạn như: UBND tỉnh Đồng Tháp có tờ trình số 10/TTR.UBND ngày 23/02/2017 lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách hỗ trợ cho 7 doanh nghiệp Đồng Tháp về hưởng chính ưu đãi theo Nghị định 210 nhưng Bộ ngâm đến giờ cũng chưa giải quyết. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, TP nghiêm túc thực hiện Nghi định 210 Chính phủ và Thông tư 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sớm xem xét giải ngân cho doanh nghiệp.

  • Ngày 14/11/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 12130/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 28/11/2017.

0

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.