Phan Tấn Hưng, Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông

Kiến nghị về việc: Hướng dẫn chi trả lương đối với cán bộ hợp đồng trong các dự án ODA

50x50
Nội dung kiến nghị:
Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới đã ký kết giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á và Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hiệp định vay số 3499 – VIE (SF) ngày 04/5/2017) sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông (được UBND tỉnh giao Chủ đầu tư triển khai Dự án) đã thành lập Ban quản lý dự án theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và đang triển khai các hoạt động của dự án theo Kế hoạch đã đề ra. Trong đó có 3 cán bộ kiêm nhiệm và 5 cán bộ hợp đồng làm công việc mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ.
Hiện nay, Ban quản lý dự án đang áp dụng Điều 4 Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính về tiền công, tiền lương để thực hiện việc chi trả lương đối với cán bộ hợp đồng làm công việc mang tính chất chuyên môn, cụ thể: (1) Về tiền lương áp dụng Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và (2) cộng thêm phụ cấp quản lý dự án ODA (ví dụ: 1.310.000đ x 2.34 + phụ cấp 100% lương).
Như vậy thì cách tính lương của Ban quản lý dự án cho đối tượng cán bộ Hợp đồng nêu trên có phù hợp với quy định không. Ban quản lý dự án rất mong Bộ Tài chính hướng dẫn vấn đề trên để có cơ sở chi trả lương cho cán bộ Hợp đồng và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Xin chân thành cảm ơn.
  • Ngày 23/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11235/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời ông Phan Tấn Hưng, Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 7/11/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 06/11/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 14955/BTC-QLN trả lời ông Phan Tấn Hưng, Ban quản lý dự án "Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông".
File đính kèm: btc-14955_UFHV.pdf

1

0

Ý kiến đánh giá khác

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.